Behandlinger

Behandlinger:

 

Udvidet rygudredning:

Er en grundig udredning der hviler på en evidensbaseret undersøgelse. Der opstilles patientaktiverede behandlingsstrategier, der skal forebygge udvikling af en kronisk lænderygtilstand.

Udredningen afdækker lændens tilstandskarakter og sværhedsgrad. Patienten får information og vejledning, behandlings- og træningsforslag. Der afsættes ekstra tid til udredningen, hvilket er omkostningsfrit for patienten. Det udføres på 2-3 behandlinger indenfor 14 dage og afsendes i en rapport til lægen hvori der beskrives undersøgelsens resultat og behandlingsforslag.

Målgruppen er patienter med længerevarende lænderygproblemer og iscias, der griber ind i og kompromitterer med patientens mulighed for at fungere i dagligdagen.

Fysioterapeuter der er certificerede til udvidet ryg, har lang klinisk erfaring. De har modtaget undervisning af fysioterapeuter fra en dansk/New Zealandsk forskningsgruppe.

 

Akupunktur

Hos Centrums fysioterapi & Rygcenter er vi begejstrede for akupunktur, som er et effektivt smertelindrende redskab til behandling af akutte og kroniske sygdomstilstande i bevægeapparatet. Akupunkturnålene stimulerer nervesystemet, hvilket kan give smertelindring, øget blodgennemstrømning og afspænding af musklerne.

Akupunktur kan stå alene som behandlingsform, men bruges hos os ofte i kombination med traditionel fysioterapi og kan med fordel anvendes ved rygsmerter, hovedpine/migræne, smerter i forbindelse med atrose (gigt) i hænder og Hofte/knæ, skulder/nakke-spændinger, irriteret hulfods-sene i foden, og generel afspænding i forhold til stress og overbelastninger i forbindelse med sport/motion. Akupunktur er ligeledes effektiv til at fjerne hævelse på akutte skader.

Når man er uddannet i akupunkturbehandling igennem Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, kan man vurdere om denne behandlingsform er relevant behandling for dig.

Fakta ved akupunktur? 

  • Akupunktur kan lindre muskel- og ledsmerter samt hovedpine og eventuelt mildne kvalme og hedeture
  • Akupunktur virker bedst ved en serie på 6-12 behandlinger
  • Det er generelt en sikker og bivirkningsfri behandlingsmetode 

Akupunktur foregår ved at der stikkes tynde nåle ind i musklerne. Nålene stimulerer nervesystemet og denne stimulering kan medføre smertelindring, øget blodgennemstrømning og afspænding af musklerne. Normalt indsættes 4-8 nåle i området med symptomer og smerter.

Under behandlingen, som ikke bør gøre ondt føles en ”varme”, ”prikken” eller en let ”sovende” fornemmelse. Behandlingen tager ca. 15- 20 minutter, og efter 3-5 behandlinger (3-5 uger) kan positive effekter vise sig som bedring af nattesøvn, reduktion af smerter og bedring af fysiske funktioner. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at akupunktur kun anvendes ved veldiagnosticerede tilstande og ifm lidelser hvor man ved at behandlingen kan have en relevant effekt. 

Der kan være bivirkninger ved behandling med akupunktur. Eksempelvis vil ca. 50 % af patienterne føle træthed efter behandlingen, og symptomerne kan kortvarigt blusse op. Herudover kan der opstå mindre blødninger i huden.

Læs mere om akupunktur på www.sundhed.dk eller www.dsa-fysio.dk

 

Idrætsfysioterapi:

Til idrætsudøveren…

En idrætsfysioterapeut har speciel viden og interesse i behandling og genoptræning af personer med idrætsrelaterede problemer i kroppen.

Hos Centrums Fysioterapi og Rygcenter er vi to eksaminerede idrætsfysioterapeuter, som tilsammen har mange års erfaringer indenfor løb, fodbold og håndbold. Vi har indsigt i de fysiske krav som er karakteristisk for den enkelte idrætsgren og bevidst om de psykiske mekanismer der kan gøre sig gældende hos en skadet idrætsudøver.

Behandlingen af idrætsrelaterede skader tager udgangspunkt i en undersøgelse, hvor skaden vurderes og lokaliseres. Der lægges en plan for genoptræningen i hensyn til forebyggelse og behandlingsrelateret fysioterapi. Vi råder og vejleder i forebyggende træning i forhold til skaden og samarbejder med såvel sundhedspersonale som træner i forbindelse med både forebyggelse, behandling og genoptræning.

Til Træneren

En idrætsfysioterapeut har speciel viden og interesse i forebyggelse, behandling og genoptræning af personer med idrætsrelaterede problemer i kroppen.

Idrætsfysioterapeuten har et stort kendskab til skadesmønstre og forekomst af skader inden for idræt. I gangsætning af forebyggende træning med udgangspunkt i den enkelte idrætsgren kan varetages af en idrætsfysioterapeut. Samarbejde og kontakt med læger i forhold til operation og specielle undersøgelser f. eks. scanning og røntgen indgår i idrætsfysioterapeutens ansvarsområde. Samarbejdet med træneren er en meget væsentlig og nødvendig del af det idrætsfysioterapeutiske arbejde.

Til Lægen

En idrætsfysioterapeut har speciel viden og interesse i behandling og genoptræning af personer med idrætsrelaterede symptomer i bevægeapparatet.

Idrætsfysioterapeuten har indsigt i de fysiske krav som er karakteristisk for den enkelte idrætsgren og er vidende om skadesmønstre og epidemiologiske forhold inden for idræt. Undersøgelsen og behandlingen vil tage udgangspunkt i evidensbaseret aktuel forskning og sætte fokus på at idrætsudøveren kan genoptage sin idræt. Idrætsfysioterapeuten kan i hver enkelt tilfælde vurdere om der er behov for yderligere undersøgelse herunder røntgen og scanning. Kommunikation med samarbejdspartnere er en væsentlig del af idrætsfysioterapeutens arbejdsområde, herunder især læger og trænere.

Læs mere om idrætsfysioterapi på www.sportsfysioterapi.dk eller på Facebook https://www.facebook.com/Sportsfysioterapidk-346252672149979/

 

Ryg- og nakkelidelser:

Skulder:

Gigt:

Whiplash:

Scoliose:

Inkontinens:

Tekst kommer

  

Løb/Løbestil:

Løb er en meget populær motionsform, da den er effektiv, nem og ligetil at udføre. Vi løber og løber, løber for sundheden, for målsætningen, for individualiteten, for fællesskabet. Længere og hurtigere, løber ensformigt på lige veje og mere motorisk udfordrende i lettere ufremkommeligt terræn.

Uanset formål og hensigt med vores løb, støder mange af os på komplikationer ift. udøvelsen af løbet på et tidspunkt. Dette være sig i form af en skade, akut eller som overbelastning.

Vores evne til at tilrettelægge løbet og vores løbestil er altafgørende ift. fortsat at løbe skadesfrit, eller at komme videre efter en løbeskade.

Ændringer i de to ovenstående parametre vil oftest betyde at det fortsat er muligt at løbe ved en overbelastningsskade.

Hos Centrums Fysioterapi og Rygcenter vægter vi den funktionelle og løbsspecifikke rehabilitering. Vi analyserer dine bevægestrategier og løbeplanlægning ift. kortlægning af din skade og dit løb. Vi ønsker at gøre dig til en bedre løber med optimal energimæssig løbeøkonomi.

 

Såler:

En vigtig del af vort legeme er fødderne, og ganske som fundamentet i et hus, er det afgørende at de er i orden. Er de ikke det, kan det give problemer i ankel, knæ, hofte og ryg.

Fodrelaterede problemer omfatter mange tilstande, dels en række tilstande, hvor såvel årsagen som symptomerne er relateret til fødderne (gigtpatienter, patienter med foddeformiteter, patienter med hyperpronerede- eller hulfødder osv.) dels en række tilstande, hvor symptomer manifesterer sig i andre dele af kroppen, men hvor årsagen til problemer er relateret til fødderne (nedsat balance, knæ- hofte- rygproblemer osv.).

Hos Centrums fysioterapi og rygcenter forhandler vi med 2 slags såler.

SuperSole:

Er individuelt tilpassede dynamiske indlægssåler, som hjælper fødderne til optimal stilling og funktion. De er føddernes svar på bøjlen til tænderne. En forkert fodstilling kan give skævheder og smerter i både fødder og i resten af kroppen. Denne skævhed og symptomer kan SuperSole afhjælpe, -ofte i kombination med specifik træning.

Her hos Centrums Fysioterapi og Rygcenter arbejder vi med SuperSole for at kunne tilbyde en helhedsbehandling, der optimerer og supplerer behandlingen og træningen.              

Du skal være specialuddannet fysioterapeut for at kunne fremstille SuperSole indlægssåler, samt have et bredt kendskab til diagnosticering, forebyggelse og behandling af symptomer der stammer fra fødderne.

Sålerne der fås med forskellig grad af stødabsorbering, formes 100% efter dine fødders muskulatur og kan tilpasses alle sko. Dette gør behandlingen velegnet for såvel den trænede eliteidrætsudøver som den plagede gigtpatient.

Formthotics:

Formthotics er en thermo-formbar ortopædisk sål, der kan kunde-tilpasses til den individuelle fod i stort set alle sko på kun få minutter.

Formthotics er biomekanisk designet til at støtte den naturlige form på foden. Den stabilisere din fod, ankel og knæled og bevirker, at øvrige behandlinger bliver mere effektive og virker hurtigere.

Den er alsidige og effektiv til behandling af fod-/og benproblemer. Den er ikke ”formet på forhånd”, men kommer som en ”blank” sål, som vi tilpasser individuelt til din fod i din egen sko – på få minutter.

Tilmed kan den klippes til, skæres i, formes og modificeres. Hvilken teknik der anvendes afhænger af din fodopbygning, kropsvægt samt hvad den skal bruges til.

 

Ergonomisk tjek af din arbejdsplads

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at du udvikler spændinger eller i værste fald smerter i f.eks. hænder, arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. En ergonomisk optimal indrettet arbejdsplads danner grundlag for et sundt og mere positivt arbejdsmiljø for dig.

Centrums Fysioterapi og Rygcenter tilbyder ergonomisk vejledning som et led i at fremme og optimere viden omkring ergonomi på arbejdspladsen samt forebygge spændinger i muskler og led som et resultat af dit arbejde.

Vi har 2 konsulenter der gerne kommer ud på din arbejdsplads, hvor vi rådgiver ud fra det eksisterende møblement og inventar. Eksempelvis oplever vi tit at folk sidder forkert på deres stol, eller ikke bruger kontorstolens indstillingsmuligheder, og derfor ikke har en optimal siddestilling.

Ergonomisk tjek indeholder;

  • Siddestillinger og nuværende indretning af arbejdspladsen
  • Afprøvning af umiddelbare mere optimale løsninger
  • Råd- og vejledning i relevante justeringer eller nyanskaffelser ex. En ny stol hvis den ikke kan indstilles efter behov
  • Motivering og egen indsats til forebyggelse
  • Medarbejderne vejledes i forebyggende øvelser, så de selv aktivt kan tage del i forebyggelse og derved fremme trivsel i virksomheden/afdelingen.

Udarbejdelse af en skriftlig rapport som grundlag for hvad der er observeret og som vil være et godt værktøj til senere brug for virksomheden/afdelingen i en kortsigtet eller evt. langsigtet planlægning, f.eks. i forbindelse med udskiftning af møbler og udstyr.

Et afsluttende besøg, hvor der følges op, enkeltvis på de tiltag der er anbefalet i rapporten og om der har været en effekt af de tiltag eller forandringer der blev gjort opmærksom på ved første besøg. Hvis der er givet udtryk for at din virksomhed/afdeling vil have et skræddersyet aktivitetstilbud vil det også indgå i den sidste del af det ergonomiske tjek.